Data: 19-08-2019
Imieniny: Emilii, Julinana, Konstancji


Aktualności

Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży...
opublikowano: 17.01.2012

O G Ł O S Z E N I E


     Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn.  zm.) podaję do publicznej wiadomości co następuje:

1.    przeznacza się do sprzedaży  niżej  wymienioną  nieruchomość , położoną na terenie gminy Janów Podlaski

Fundacja Inicjatyw Lokalnych
opublikowano: 11.01.2012

Fundacja Inicjatyw Lokalnych
serdecznie zaprasza
przedsiębiorców i pracowników MMŚP branży budowlanej z terenu województwa lubelskiego do udziału w BEZPŁATNYCH szkoleniach zawodowych w ramach projektu:
„WYKWALIFIKOWANY PRACOWNIK TWOIM KAPITAŁEM”
z wyłączeniem przedsiębiorstw korzystających dotąd ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach Poddziałania 8.1.1 , 8.1.2 oraz 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Szanowni Państwo
opublikowano: 22.12.2011

Stowarzyszenie „Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania” przystąpiło do realizacji ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej, dzięki której możliwe będzie zbadanie poziomu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz poznanie Państwa opinii na temat pracy i funkcjonowania samego stowarzyszenia „Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania”. Informacje uzyskane dzięki tej ankiecie zostaną uwzględnione w dalszej pracy stowarzyszenia i posłużą zbadaniu celowości działań zaplanowanych w strategii. Będziemy wdzięczni za jak najdokładniejsze odpowiedzi na wszystkie zagadnienia.

...
opublikowano: 22.12.2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROGRAMU...
opublikowano: 14.12.2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROGRAMU EKOLOGICZNEGO
pn. ”EDUKACJA EKOLOGICZNA REALIZOWANA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY JANÓW PODLASKI „

 


 

Gmina Janów Podlaski informuje, że w okresie od 26 września do 28 listopada 2011 roku realizowany jest  program ekologiczny pn. „Edukacja ekologiczna realizowana w placówkach oświatowych Gminy Janów Podlaski”, zgodnie z umową dotacji Nr 288/2011/D/EE na dofinansowanie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych zawartą w dniu
12 września 2011 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, a Gminą Janów Podlaski.