Data: 09-07-2020
Imieniny: Hieronima, Palomy, Weroniki


Aktualności

Oferta wypoczynku dla dzieci i młodzieży
opublikowano: 10.01.2014

Wersja PDF do wydruku

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *...
opublikowano: 31.12.2013

Ogłoszenie II przetargu ustnego
opublikowano: 31.12.2013

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Janów Podlaski ogłasza II przetarg ustny nieograniczony.


Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu osobowego Skoda Octavia, rok produkcji: 2006, nr identyfikacyjny TMBDS41U578857222, nr rejestracyjny: LBI 20PJ, wskazanie drogomierza: nie przekroczone 135 000 km, kolor szary (srebrny metalik) silnik z zapłonem samoczynnym, pojemność silnika 1896 ccm. Data pierwszej rejestracji: 13 luty 2007 r.

Cena wywoławcza 11 645,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 15 stycznia 2014 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Janów Podlaski w sali konferencyjnej.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości: 1165,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto sześćdziesiąt pięć zł.) do kasy Urzędu Gminy Janów Podlaski do dnia 13 stycznia 2014 roku do godz. 14:00

Samochód można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z osobami odpowiedzialnymi: Hura Jacek (tel. 83 341 30 73), Jan Kusznerczuk (tel. 83 341 30 93),

Wadium winno być wniesione w pieniądzu i ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrywa przetarg zaliczone będzie w poczet ceny nabycia samochodu.
Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwrócone będą niezwłocznie po zakończeniu  przetargu Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej wpłatę wadium oraz dowód tożsamości i ewentualnie pełnomocnictwo. Zastrzega się unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.

Bliższych informacji na temat przetargu udziela pracownik Urzędu Gminy w Janowie Podlaskim – Kusznerczuk Jan, pokój nr 1, tel. (83 341 30 93.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w dn. 31 grudnia 2013 roku na tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Janów Podlaski oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i BIP

Umowa sprzedaży zostanie zawarta z nabywcą w terminie 7 dni od daty nabycia
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia  po wygraniu licytacji, lecz nie później niż w terminie 7 dni  w kasie Urzędu Gminy.

 

Zarządzenie Nr 48 /2013 Wójta Gminy Janów Podlaski z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż samochodu osobowego Urzędu Gminy i powołanie komisji przetargowej

Regulamin  Przeprowadzenia II przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego Urzędu Gminy Janów Podlaski

III miejsce w ogólnopolskim konkursie "Przyjazna...
opublikowano: 30.12.2013

Gmina Janów Podlaski zajęła III miejsce w kategorii infrastruktura techniczna ogólnopolskiego konkursu "Przyjazna Wieś" za projekt "Rozbudowa i przebudowa gminnego targowiska w Janowie Podlaskim" przy ul. Bakaliowej.


 


Ogłoszenie przetargu
opublikowano: 23.12.2013

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Janów Podlaski ogłasza I przetarg ustny nieograniczony.


 Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu osobowego Skoda Octavia, rok produkcji: 2006, nr identyfikacyjny TMBDS41U578857222, nr rejestracyjny: LBI 20PJ, wskazanie drogomierza: nie przekroczone 135 000 km, kolor szary (srebrny metalik) silnik z zapłonem samoczynnym, pojemność silnika 1896 ccm. Data pierwszej rejestracji: 13 luty 2007 r.

Cena wywoławcza 13 700,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 31 grudnia 2013 roku o godz. 800 w Urzędzie Gminy Janów Podlaski w sali konferencyjnej.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości: 1370 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt) na rachunek do kasy Urzędu Gminy Janów Podlaski do dnia 27 grudnia 2013 roku do godz. 1500

Samochód można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z osobami odpowiedzialnymi: Hura Jacek (tel. 83 341 30 73), Jan Kusznerczuk (tel. 83 341 30 93),

Wadium winno być wniesione w pieniądzu i ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrywa przetarg zaliczone będzie w poczet ceny nabycia samochodu.
Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwrócone będą niezwłocznie po zakończeniu  przetargu Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej wpłatę wadium oraz dowód tożsamości i ewentualnie pełnomocnictwo. Zastrzega się unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.

Bliższych informacji na temat przetargu udziela pracownik Urzędu Gminy w Janowie Podlaskim – Kusznerczuk Jan, pokój nr 1, tel. (83 341 30 93.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w dn. 23 grudnia 2013 roku na tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Janów Podlaski oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy

Umowa sprzedaży zostanie zawarta z nabywcą niezwłocznie po zakończeniu licytacji
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu licytacji, w dniu 31 grudnia 2013 r do godz. 1000  w kasie Urzędu Gminy.

 

- Zarządzenie Nr 46 /2013 Wójta Gminy Janów Podlaski z dnia 23 grudnia 2013 roku

w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż samochodu osobowego Urzędu Gminy

i powołanie komisji przetargowej

- Regulamin  przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego Urzędu Gminy Janów Podlaski