Błąd: Duplicate entry '778530' for key 'PRIMARY'
Gmina Janów Podlaski - Aktualności
Data: 17-06-2019
Imieniny: Laury, Leszka, Marcjana


Aktualności

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw...
opublikowano: 31.01.2012

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich jest rządowym programem stworzonym w celu zwiększenia udziału organizacji pozarządowych w realizacji zadań pożytku publicznego. W ramach programu organizacje pozarządowe (w tym m.in.: stowarzyszenia, fundacje, ochotnicze straże pożarne oraz kluby sportowe) mogą się ubiegać o dotacje na realizację projektów w zakresie pożytku publicznego w wysokości od 10 000 do 200 000 zł.

Bezpłatny kurs na pilotów wycieczek
opublikowano: 30.01.2012

Bialski talent
opublikowano: 26.01.2012

Ferie zimowe na wesoło
opublikowano: 26.01.2012

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie...
opublikowano: 24.01.2012

WÓJT
GMINY JANÓW PODLASKI


na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2012 r. w zakresie:

UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

I.    Rodzaj i nazwa zadania

Udział w rozgrywkach i zawodach piłki nożnej.