Data: 17-01-2019
Imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana


Aktualności

...
opublikowano: 04.07.2012

Realizacja zadania "Usuwanie wyrobów...
opublikowano: 03.07.2012

Gmina Janów Podlaski informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 206/2012/D/OZ z dnia 06.06.2012r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest,  w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.


Informacja dot. świadczeń z funduszu...
opublikowano: 03.07.2012

Zapraszamy na FESTYN RODZINNY
opublikowano: 28.06.2012

Badania statystyczne
opublikowano: 18.06.2012

Informacja dotycząca prowadzonych badań