Data: 23-10-2018
Imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna


Aktualności

Ogłoszenie dot. Kolektorów Słonecznych
opublikowano: 19.01.2012

OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Janów Podlaski uprzejmie informuje, że przygotowywany jest przez naszą Gminę wniosek o dofinansowanie ze środków UE do 85% kosztów zakupu i montażu kompletnych instalacji kolektorów słonecznych w indywidualnych budynkach mieszkalnych. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o składanie w sekretariacie Urzędu Gminy w Janowie Podlaskim ankiet uczestnictwa w projekcie w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 31 stycznia 2012 r.

ZAPROSZENIE "Wieczór kolęd i pastoralek"
opublikowano: 18.01.2012

Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży...
opublikowano: 17.01.2012

O G Ł O S Z E N I E


     Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn.  zm.) podaję do publicznej wiadomości co następuje:

1.    przeznacza się do sprzedaży  niżej  wymienioną  nieruchomość , położoną na terenie gminy Janów Podlaski

Fundacja Inicjatyw Lokalnych
opublikowano: 11.01.2012

Fundacja Inicjatyw Lokalnych
serdecznie zaprasza
przedsiębiorców i pracowników MMŚP branży budowlanej z terenu województwa lubelskiego do udziału w BEZPŁATNYCH szkoleniach zawodowych w ramach projektu:
„WYKWALIFIKOWANY PRACOWNIK TWOIM KAPITAŁEM”
z wyłączeniem przedsiębiorstw korzystających dotąd ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach Poddziałania 8.1.1 , 8.1.2 oraz 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Szanowni Państwo
opublikowano: 22.12.2011

Stowarzyszenie „Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania” przystąpiło do realizacji ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej, dzięki której możliwe będzie zbadanie poziomu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz poznanie Państwa opinii na temat pracy i funkcjonowania samego stowarzyszenia „Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania”. Informacje uzyskane dzięki tej ankiecie zostaną uwzględnione w dalszej pracy stowarzyszenia i posłużą zbadaniu celowości działań zaplanowanych w strategii. Będziemy wdzięczni za jak najdokładniejsze odpowiedzi na wszystkie zagadnienia.