Data: 16-07-2018
Imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli


Aktualności

Ogłoszenie o zakazie kapieli
opublikowano: 04.07.2012

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 5 pkt 7 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 208 poz. 1240) informuje się o zakazie kąpieli w zbiornikach retencyjnych „Kozioł” i „Zaborek” w Janowie Podlaskim.

...
opublikowano: 04.07.2012

Realizacja zadania "Usuwanie wyrobów...
opublikowano: 03.07.2012

Gmina Janów Podlaski informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 206/2012/D/OZ z dnia 06.06.2012r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest,  w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.


Informacja dot. świadczeń z funduszu...
opublikowano: 03.07.2012

Zapraszamy na FESTYN RODZINNY
opublikowano: 28.06.2012