Data: 16-08-2018
Imieniny: Joachima, Nory, Stefana


Aktualności

Komunikat CEIDG dla przedsiębiorców
opublikowano: 28.08.2012

Konkurs "Wrota Lubelszczyzny"
opublikowano: 10.08.2012

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE "WROTA LUBELSZCZYZNY"


W związku z realizacją projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Gmina Janów Podlaski ogłasza konkurs wiedzy nawiązujący swoją tematyką do ww. projektu.
Konkurs wiedzy jest skierowany do mieszkańców województwa lubelskiego.


-  Regulamin konkursu wiedzy


Głównym celem Konkursów jest poszerzenie wiedzy na temat projektu Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji realizowanego przez Województwo Lubelskie, w ramach IV Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 oraz jego promowanie wśród mieszkańców województwa lubelskiego.
Organizator prosi o dokładne zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.
Rozpoczęcie konkursu odbędzie się w dniu 18 sierpnia (sobota) 2012 roku o godz. 19.30 w rynku Janowa Podlaskiego podczas „Dnia Partnerskich Samorządów”. Organizator przewidział atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Zaproszenie na dożynki
opublikowano: 01.08.2012

Informacja dot. zwrotu podatku akcyzowego
opublikowano: 31.07.2012

Ogłoszenie dot. pomocy żywnościowej
opublikowano: 26.07.2012

OGŁOSZENIE


„Gmina Janów Podlaski przy zaangażowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Bublu Grannie w ramach realizacji w 2012 r. Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej pozyskała I turę żywności.
W związku z powyższym, rodziny które zgodnie z wcześniejszym ogłoszeniem w m-cu maju br. zgłosiły do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim chęć skorzystania z tej formy pomocy i zostały do niej zakwalifikowane, proszone są po odbiór żywności w dniu 31 lipca 2012 r. w godzinach 8-15 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej".