Data: 11-12-2018
Imieniny: Biny, Damazego, Waldemara


Aktualności

Dzień Kobiet 8.03.2013
opublikowano: 28.02.2013

"Bogactwo rozwiązań - kapitałem firmy"
opublikowano: 27.02.2013

Polskie Radio Białystok oraz Fundacja Nasza Przyszłość przy współpracy z Regionalnymi Rozgłośniami Polskiego Radia realizuje projekt "Bogactwo rozwiązań - kapitałem firmy".
http://www.bogactworozwiazan.pl/

Celem projektu jest ogólnopolska promocja idei równych szans kobiet i mężczyzn w dostępie do zatrudnienia i wskazanie wynikających z tego korzyści - zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Rezultatem kampanii ma być większa świadomości na temat prawnych uwarunkowań, które pozwalają na stosowanie rozwiązań pomagających godzić życie zawodowe i rodzinne.

Jedną z najczęściej spotykanych przeszkód w karierze zawodowej w Polsce jest wciąż macierzyństwo i konieczność opieki nad małym dzieckiem. Część pracodawców postrzega to w kategoriach dyskwalifikujących pracownika. Tymczasem istnieje wiele form zatrudnienia, które pozwalają efektywnie godzić role rodzica i pracownika. W dobie rozwiniętych technologii informacyjnych nie wszystkie stanowiska pracy wymagają obecności zatrudnionych w siedzibie firmy w sztywnie wyznaczonych godzinach.

Problemem zatem wydaje się być niewystarczająca wiedza na temat uelastycznienia działalności przedsiębiorstwa tak, aby możliwe było pogodzenie kariery zawodowej z obowiązkami rodzica.

Wszelkie dodatkowe informacje można znaleźć na stronie
http://www.bogactworozwiazan.pl/ lub na facebooku: https://www.facebook.com/bogactworozwiazan

Ogólnopolski projekt "Bogactwo rozwiązań - kapitałem firmy" realizowany jest od 1 listopada 2012 r. do 31 października 2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Repertuar kina WENUS marzec 2013r.
opublikowano: 27.02.2013

Informacja o zakończeniu konsultacji 27.02.2013
opublikowano: 27.02.2013

Przetarg na zbycie nieruchomości w Janowie...
opublikowano: 22.02.2013

PGE Dystrybucja SA Oddział Lublin

ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z zabudowaniami w postaci pawilonu kontenerowego oraz budynku gospodarczego, oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka nr 241/2 o łącznej powierzchni 320m², położonej w Janowie Podlaskim przy ul. Kościuszki 14

szczegóły dot. przetargu na stronie: http://www.lublin.pgedystrybucja.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=72&Itemid=109