Data: 16-07-2018
Imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli


Aktualności

WIECZÓR KOLĘD I PASTORAŁEK
opublikowano: 07.01.2013

150 Rocznica Powstania Styczniowego
opublikowano: 07.01.2013

PRZEGLĄD TEATRÓW OBRZĘDOWYCH
opublikowano: 07.01.2013

"Myśliwi Dzieciom, Dzieci – Zwierzętom"
opublikowano: 02.01.2013

21 grudnia 2012 r. odbył się konkurs będące zwieńczeniem spotkań w ramach programu Edukacji Ekologiczno Łowieckiej „Myśliwi Dzieciom, Dzieci – Zwierzętom”. Program realizowany  był przy współudziale Wójta Gminy Janów Podlaski Pana Jacka Hura oraz koła łowieckiego „Żerań” a skierowany do dzieci z przedszkola oraz szkoły podstawowej.   Na zakończenie cyklu spotkań uczestnicy otrzymali wartościowe upominki . Wójt Gminy Pan Jacek Hura ufundował książki natomiast koło łowieckie „Żerań” zegarki dla uczniów szkoły podstawowej oraz pluszami dla przedszkolaków.

fot. Roman Petrynik

fot. Roman Petrynik

 

fot. Roman Petrynik

Gmina Janów Podlaski laureatem konkursu
opublikowano: 24.12.2012

18 grudnia w Sali Koncertowej Polskiego Radia w Lublinie odbyło się wręczenie statuetek w plebiscycie "Euro-Gmina Euro-Powiat Euro-Partner"  Gmina Janów Podlaski znalazła się w ścisłej czołówce laureatów. Dyplom oraz statuetkę z rąk marszałka odebrał Wójt Gminy Jacek Hura.

 

fot. Roman Petrynik

fot. Roman Petrynik

Gmina Janów Podlaski – różnorodność śmiałych inwestycji z poszanowaniem ochrony środowiska naturalnego.

Gmina Janów Podlaski chyba najbardziej kojarzy się ze słynną stadniną koni czystej krwi arabskiej, położonej w pięknych terenach nadbużańskich, wśród obszarów ściśle chronionych. Równie ciekawa jest historia, której świadkami są zachowane zabytki. Przedsiębiorczość i aktywność inwestycyjna samorządu w ostatnich latach są kołem zamachowym dla jego rozwoju.

W województwie lubelskim Gmina Janów Podlaski jest, jeśli nie jedyną to zaledwie jedną z kilku gmin, która buduje bloki socjalne dla swoich mieszkańców. Są to działania mające na celu zapewnienie zabezpieczenia mieszkaniowego rodzinom najuboższym. Koszt rozpoczętej w 2012 r. budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych socjalnych wyniesie prawie 3,2 mln złotych. W każdym budynku przewiduje się po 10 lokali mieszkalnych. Gmina pozyskała na ten cel 30% dofinansowania ze środków funduszu dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

Również warte podkreślenia jest to, że Gmina Janów Podlaski mająca 5528 mieszkańców posiada kino cyfrowe w technologii 3D. Trzyetapowy projekt, na który złożyły się:
1) gruntowna modernizacja sali widowiskowo-kinowej,
2) modernizacja i remont pomieszczenia projekcyjnego,
3) przejście na cyfrowy system projekcji poprzez zakup nowoczesnego specjalistycznego sprzętu kinowego,
pozwala w pełni zaspokoić potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców gminy w tym dzieci przedszkola samorządowego; uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych; stowarzyszeń czy seniorów oraz zapewnia poprawę warunków powszechnego dostępu do dorobku sztuki filmowej. Jest to kolejna inwestycja, która na tle budowy infrastruktury drogowo-sanitarnej, stanowi wyróżnik w szeregu zrealizowanych przedsięwzięć.


W miesiącu, kiedy odbyła się konferencja klimatyczna w Poznaniu, w Janowie Podlaskim oddano do użytku kotłownię na biomasę o mocy 1,2 MW. Otwarcie kotłowni wpisało się w postulaty, o których była mowa podczas konferencji. Można odnieść wrażenie, że Gmina Janów Podlaski z wyprzedzeniem o okres, jaki poświęcono na budowę obiektu, zaczęła produkować ekologiczną energię pochodzącą ze słomy, rezygnując z węgla czy oleju, podczas gdy na unijnych konferencjach dopiero planowano zwiększenie udziału produkcji energii z odnawialnych źródeł. Inwestycja, dzięki której zmniejszona została ilość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, otrzymała wyróżnienie za najlepsze wyniki w głosowaniu internetowym na dobre praktyki wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), przeprowadzonym w Serwisie Samorządowym Polskiej Agencji Prasowej. Dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań na rzecz ochrony środowiska i ekologii Gmina Janów Podlaski została również laureatem konkursu pn. „ekoAgroSamorząd”, w którym zajęła II miejsce.

Wielką sprawą dla gminy jest wybudowanie hali sportowej.  Przy wartości całkowitej inwestycji opiewającej na kwotę 4 852 tys. ponad 3 307 tys. zostało dofinansowanych z RPO Województwa Lubelskiego a także 1 487 tys. pozyskano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu. Wkład własny gminy wyniósł niewiele ponad 1% wartości inwestycji. Jest to ogromne wsparcie finansowe dające zielone światło dla nowych zamierzeń inwestycyjnych.

Gmina Janów Podlaski wychodzi poza granice naszego kraju, ma nawiązaną współpracę z niemieckim miastem Hohen Neuendorf i miastem Iwanowo na Białorusi. Dzięki partnerstwu od kilku lat realizowana jest wymiana młodzieży polsko-niemieckiej, do której w bieżącym roku włączeni zostali rówieśnicy z Białorusi. Samorządy współpracują także w dziedzinie kultury i turystyki, czego efektem jest coroczny udział w organizowanym w Janowie Podlaskim „Dniu Partnerskich Samorządów”.

 Wielkim osiągnięciem było otrzymanie dofinansowanie do budowy oczyszczalni ścieków. Dzięki współpracy międzynarodowej Gmina Janów Podlaski otrzymała wsparcie z programu Interreg oraz z Agencji Nieruchomości Rolnych w wysokości ponad 80% kosztów inwestycji.